Archive for the ‘SAP BW (Business Warehouse)’Category

SAP BW Transaction Listesi

Başlıca SAP BW Transaction kodları
BAPI   Bapi explorer   
CMOD   Project Administration of SAP Enhancements 
FILE   Maintenance of logicla file paths 
LISTCUBE  List viewer for data targets (->Basis Cubes , ODS Objects, Charachtesistics Info Objects) 
LISTSCHEMA  Schema viewer for basis cubes (includeeing aggreagtes) 
PFCG   Role maintenance 
RRC1,RRC2,RRC3  Create/Change/Display currency exchange rate definitons 
RRMX   Starting BEX Analyzer 
RS12   Displaying and deleting lock entries in tables 
RSA1   Administrator Workbench (Modelling) 
RSA11   Administrator Workbench ( ->InfoProvider ) 
RSA12   Administrator Workbench ( ->InfoSources ) 
RSA13   Administrator Workbench ( ->SourceSystems ) 
RSA14   Administrator Workbench ( ->InfoObjects ) 
RSA3   Extractor Checker sapi 3.0 
RSA5   Transferring Datasources from Business Content 
RSA6   Post Processing Datasources and component hierarchy 
RSA7   Maintaining the delta queue 
RSA9   Transferring application component from Business Content 
RSBBS   Maintaining jumps for the RRI (Report to Report Interface) 
RSCUSTV1  Modifying the settting of flat files (-> Thousand, decimal and field seperators as well as field delimeters) 
RSCUSTV6  Modifying the threshold values for data loading processes (-> Package size, PSA partition size, frequency status IDOC)
RSCUSTV8  Changing the aggreagate change run settings (Threshold value for rebuild, block size) 
RSD1, RSD2, RSD3  Maintaining InfoObjects of Characteristics/Key Figures/Unit Types) 
RSD4, RSD5  Processing technical and time characteristics 
RSDBC   DB connect: Selecting tables and views 
RSDDV   Maintaining aggreates 
RSDIOBC  Editing InfoObjectCatalogs 
RSDMD   Maintiaiing master data for a characteristic 
RSDMPROM  Maintiaing multi providers 
RSDODS   Editing ODS Objects 
RSDV   Maintaiing the validity slice (->Basic cubes containşng key figures of non-cumulative value type 
RSFH   Testing tool for transaciton-data extractors 
RSIMG   BW Customizing gudelines 
RSISET   Maintenance of InfoSets 
RSKC   Maintenace of additional charachters allowed in BW 
RSMD   Testing tool for master-data extractors 
RSMO   Monitor 
RSMON   Administrator Workbench monitor 
RSMONCOLOR  Valuation of requests 
RSO2   Maintenance of generic datasources 
RSO3   Setting up of delta extraction for attributes and texts 
RSOR   Administration workbench (->Metadata Repository) 
RSORBCT  Administration workbench (->Business Content) 
RSPC   Maintenance of Process Chains 
RSRT   Query monitor 
RSRTRACE  Query trace 
RSRV   Analysis and repair of BW Objects 
RSSM   Maintenance of reporting authorization objects obsolote use RSECADMIN
RSU1,RSU2, RSU3 Create view change update rules (-> Basic Cubes and ODS Objects) 
SARA   Arrchive Administration 
SBIW   Viewing the guidelines (->Customizing Extractors) 
SE03   Transport organizor tools 
SICF   System Internet Communication Framework Mainteannce 
sM12   Lock entries 
SM21   Online evaluation system log 
SM59   Maintenance of RFC connections 
sm62    maintenance of events 
sm66   global work process overwiev 
SMX   system -> own jobs 
SQ02   sap query /ınfo Sets Maintenance 
SQ10   Assigning Query/ınfosets to user and role 
ST03   BW statistics 
ST05    performance analysis 
SU24   Maintenance of role templates 
SU53   resolving error codes at the authprization level 
TRSA   Testitng tool service API 
LBWE   Logistic extract structures customizing cockpit 
KEBO   Create view delete CO-PA Datasource 
RSA 
SMQ1   qrfc monitor (outbound queue)

02

02 2010

Veri Ambarlama Workbench

Veri Ambarlama Workbench 

Amaç

Veri Ambarlama Workbench (DWB), veri ambarlama prosesindeki işlemlerin yürütüldüğü merkezi araçtır. SAP Netweaver BI daki veri sağlama, veri saklama ve veri işleme amaçlı tüm prosesler için kontrol monitor ve bakım amaçlı fonksiyonların yanında veri modelleme fonksiyonlarına da sahiptir.

Veri Ambarlama Workbench Yapısı

Aşağıdaki şekil Veri Ambarlama Workbench’in yapısını göstermektedir.:

1

 

Navigation Window with Functional Areas of the Data Warehousing Workbench

Veri Ambarlama Workbench’i çağırdığınızda ekranın sol kısmında bir pencere görünür. Bu navigasyon penceresindeki toolbarı kullanarak Veri ambarlama Workbenchin farklı fonksiyon alanlarını  açabilrisiniz. Uygun uygulama alanları burada listelenmektedir. Bu alanlardaki mevcut uygulamalar navigasyon penceresinde görüntülenir; modelleme fonksiyonel alanında ise nesne ağaçlarının olası görünümleri listelenir.

Nesne Ağaçları ya da Özel Fonksiyonel Alanların Uygulamaları

Eğer nesne ağaçları ya da uygulamalar navigasyon penceresinde bir fonksiyonel alana tayin edilmişse, o zaman basitçe ekranın sağ tarafına klikleyerek çağrılabilirler..

Uygulama Araç Çubuğu

Veri Ambarlama Workbench’in üzerinde bulunan bir push button yardımıyla navigasyon  penceresi ve bunun yanında özel fonksiyonel alanlar ve uygulamaların kontekstiyle ilişkili push butonları gösterip saklayabilirsiniz.

Menu Çubuğu

Veri Ambarlama Workbench’in Menu çubuğu ile çağrılabilen fonksiyonlar fonksiyonel alanlardan bağımsızdır.

Durum Çubuğu

Bilgi,uyarı ve hata mesajları durum çubuğunda görüntülenirI.

Özellikler

Veri Ambarlama Workbench’in Fonksiyonel Alanları

Functional area

Documentation

Modelleme

Modeling

Yönetim

Administration and Monitoring and Troubleshooting

Taşıma bağlantısı

Transport System

Dokümanlar

Documents

İş İçeriği

BI Content (Versions)

Çeviri

Translating Text for BI Objects

Metadata Repository

Metadata Repository

 

Veri Ambarlama Workbench – Modelleme 

Amaç

Modelleme fonksiyonel alanında BI Nesnelerini ve bunların veri akışını nesne ağaçları şeklinde yapılandırılmış olarak görüntüleyebilirsiniz. Yeni nesneler oluşturabilir, nesneler için uygulamalar ve fonsksiyonları çağırabilir ve nesneler için veri akışını tanımlayabilirsiniz.

Veri Ambarlama Workbench’in yapısı: Modelleme

Aşağıdaki şekil Veri Ambarlama Workbench’I: Modelleme’nin yapısıını göstermektedir:

 

 2

Modelleme alanı çeşitli ekran alanlarından oluşur. Menu, başlık ve durum çubuklarının yanında, modelleme ekranı aşağıdaki dört ekran alanını içerir.:

·        Modelleme pushbutton çubuğu

·        Ekranın sol tarafında navigasyon panosu

·        Ekranın sağ tarafında seçilen nesne ağacının görüntüsü ve açık uygulamalarla ekranın orta alanı

·        Ekranın sağ tarafında açık uygulama

Temel Navigasyon İnkanları

Navigasyon penceresinden, herhangi bir nesne ağacından bir nesneyi seçerek bu nesnenin görünümünü açabilirsiniz. Nesne ağacında nodları açarak nesneler arasında dolaşabilirsiniz. İlgili uygulamaya atlayabilirsiniz, genellikle nesne ismini çift tıklayarak nesne bakım ekranına. Uygulama ekranın sağ tarafında çağrılır.

 3

Modelleme pushbutton çubuğu aşağıdaki pushbuttonları içerir ve aşağıdaki navigasyon imkanlarını sağlar:

 

·        4 Önceki nesne : aktif uygulamadan bir önce çağrılan uygulamaya atlar.

navigasyon panosu ve ağaç görünümü değişmez, çünkü bunlar uygulamalardaki ileri/geri navigasyonlardan bağımsız görüntülenmektedir..

Benzer şekilde, eğer yeni bir ağaç çağırırsanız açık uygulama hala görüntülenmektedir.

·        5 Sonraki nesne: aktif uygulamadan bir sonra çağrılan uygulamaya atlar.

navigasyon panosu ve ağaç görünümü değişmez, çünkü bunlar uygulamalardaki ileri/geri navigasyonlardan bağımsız görüntülenmektedir..

Benzer şekilde, eğer yeni bir ağaç çağırırsanız açık uygulama hala görüntülenmektedir.

·       6  Navigator Aç /Kapa: Eğer her ikisi de görüntüleniyorsa navigasyon panosu ve ağaç görünümünü gizler.

Eğer ağaç göürnümü görüntüleniyorsa navigasyon panosunu görüntüler.

Eğer navigasyon penceresi gösteriliyorsa ağaç görünümünü gösterir.

Bu fonksiyon sadece bir uygulama çağrıldıysa mümkündür.

·      7   Ağaç görünümü Tam ekran /Yarım ekran: Hides or shows the tree display.

Bu fonksiyon sadece bir uygulama çağrıldıysa mümkündür.

Bu ikonu seçerek navigasyon panosu ve nesne ağacını görüntüden çıkarabilirsiniz. 8 .

Navigasyon penceresinde, nesne ağaçlarının lejantları ile ek navigasyon fonksiyonlarının ve nesne ile ilgili bilgi ve yapıların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. ( 9 ).

04

05 2009

Veri Ambarı Konsepti

Veri Ambarı Konsepti 

Aşağıdaki dokuman veri ambarı konseptini açıklamaktadır. Mimari hakkında genel bilgi ve veri ambarı kullanımı yanında veri ambarı konseptinin SAP Netweaver BI içindeki somut implementasyonu gösterilmektedir.

Veri Ambarı Kullanımı 

Raporlama, analiz ve iş verilerinin yorumlanması bir firmanın  rekabete dayanım, proseslerin optimize edilmesi ve pazara anında ve hızla tepki verebilmesi açısından merkezi öneme sahiptir.

Firma verileri genellikle veri girişi için kullanılan birden çok uygulamaya dağınıktır. Bu verilerin analiz edilmesi sadece verinin farklı kaynaklarda olması nedeniyle değil ayrıca verilerin analiz değil işlemeye yönelik optimize edilmiş bir formatta saklanmasından dolayı zordur. Veri analizi operatif veri işleme üzerine ilave sistem yükü getirmektedir. Daha da öte veri heterojen uygulamalardan gelmiştir ve daha öncesinde standardize edilmesi gereken heterojen formatlarda bulunmaktadır. Uygulamalar ayrıca tarihi verileri sınırlı bir boyutta saklamaktadır. Tarihi veri analizde önemli olabilir. 

O nedenle veri saklama ve veri analizini destekleme amacıyla farklı sistemlere gereksinim vardır. Bu tür bir sistem veri ambarı olarak adlandırılır.

Bir veri ambarı heterojen kaynaklardaki verileri dönüştürüp, konsolide edip, temizleyip, saklayarak entegre eder ve  bu verileri analiz ve yorumlama amaçlarıyla sunma hizmeti verir.

Kurumsal Veri Ambarı (Enterprise Data Warehouse (EDW))

Bir veri ambarının sunacağı bilginin türü büyük oranda olarak bireysel iş ihtiyaçları tarafından belirlenir. Pratikte bu sıklıkla silolar (silos) yada soba boruları (stove pipes) adı verilen bir kaç izole uygulama ile sonuçlanır. Bu izole edilmiş uygulamalardan kaçınmak için, kapsamlı, uyumlu bir veri ambarı sistemi yani kurumsal veri ambarı sıklıkla tercih edilir.

 

Bir kurumsal veri ambarı tüm farklı katmanları içerecek şekilde yapılandırılmış firma genelinde bir veri ambarıdır. Bir organizasyon çapında tek ve merkezi bir veri ambarı katmanı da ayrıca kurumsal veri ambarı olarak ifade edilir.

 

Bir kurumsal veri ambarı ensek yapılara ve katmanlara izin vermelidir ki yeni iş zorluklarına (challenge) (değişen amaçlar, birleşmeler ve elde edinmeler) hızlıca tepki verebilsin.

Bir Veri Ambarı Oluşturmak ve Çalıştırmak 

Bir veri ambarının ve özellikle bir kurumal veri ambarının yapılandırılması ve çalıştırılması yüksek oranda karmaşıktır ve yeterli araçların desteği olmadan çözümlenemez. SAP NetWeaver BI tüm veri ambarı proseslerini içeren, veri çekimi proseslerinden veri ambarı mimarisine ve analiz ve raporlamaya kadar entegre bir çözüm sunmaktardır.

SAP Netweaver’ın bir İş Zekası (Business Intelligence) elemanı olarak Veri Ambarlama aşağıdakileri sağlamaktadır:

     Veri Sunumu (Data staging):

     Verinin çekme (Extraction), dönüşüm (transformation), yükleme (loading) (ETL) işlemler: Tüm veri kaynaklarına arkaplan veri çekimi (via JDBC, file, XMLA, ODBO,  ..) ile ulaşılabilir. SAP uygulamaları için Veri Çekiciler (Extractors) sunulur ya da üretilir (generate). Diğer sağlayıcıların standart uygulamalarına  SAP dışı ETL araçlarını entegre ederek ulaşılabilir.

     Gerçek-zamanlı veri ambarlama: Gerçek zamanlı veri elde etme teknolojisi kullanılarak operasyonel veri saklama alanından olay-zamanına-yakın  (event-near) bilgi elde edebilme gerçekleştirilir..

     Uzak Veri Ulaşımı (Remote data access): Veriye BI sistemi içinde saklamadan SanalSağlayıcılar (Virtual Provider) kullanılarak ulaşılabilir. (aşağıda).

     Bir katman mimarisi modelleme:  BilgiKüpleri mimarilendirilmiş data mart katmanında yıldız şemaları (star schema) ( bir büyük olgu tablosu (fact table) ve onu çevreleyen boyut tabloları) modellemeye izin verir. SanalSağlayıcılar kaynak veriye direkt olarak ulaşmayı sağlar.

      Bilgi küpleri Paylaşımlı ya da Uyan Boyutlar (Shared or Conformed Dimensions (ana veri tabloları)) kullanılarak sanal yıldız şemaları (MultiProvider-ÇokluSağlayıcı) halinde kombine edilebilir.

Kararlı sunum alanı (persistent staging area), veri ambarı katmanı ve operasyonel veri saklama (operational data store) düz haznelerden (flat stores)  VeriSaklama (DataStore) nesnelerinden oluşturulmuştur.

BilgiNesneleri (karakteristik ve göstergeler), BilgiKüpü ve VeriSaklama (DataStore) nesne tanımlarının temelini oluşturur. Dikey uyumluluk farklı katmanlarda aynı BilgiNesnelerini kullanarak sağlanır ve böylece heterojen araçlar kullanıldığında karşılaşılabilecek arayüz problemlerinden kaçınılır.

     Dönüşüm (Transformation): Dönüşüm kuralları verileri temizleme ve konsolide etme hizmetini görür.

     Veri Akışını Modelleme: Veri aktarım prosesleri veriyi farklı veri hazmelerine transfer etme hizmetini verir. Proses zincirleri kullanarak veri işleme programlanabilir ve bir monitör kullanılarak gözlemlenebilir.

     Analiz için veri sunumu: Business Explorer kullanarak herhangi bir BilgiSağlayıcı’ya dayanan sorgular tanımlayabilirsiniz. BEx sorguları kullanıcılara Portal üzerinde sağlanan veya Microsoft Excele dayanan uygulamaların temelini oluşturmaktadır.

 

07

04 2009

BI Nesnelerinin Çevirimi

BI Nesnelerinin Çevirimi 

Kullanım

Data Warehousing Workbench’in Çeviri fonksiyonel alanı içinde bir veya birden çok metadata nesnesini toplayabilir ve daha sonra bunların uzun ve kısa metinlerini çevirebilirsiniz..

Entegrasyon

Data Warehousing Workbench’in , Çeviri fonksiyonel alanında çevrimi yapılacak nesnelerin bir parka listesi oluşturulur.

            Standart yöntem bir parka listesi oluşturulmasıdır. Ancak global ayarları “değiştirilemez”  olarak ayarlanmış bir sistemde parka listesi oluşturulamayacağından bu gibi durumlarda bir workbench request kullanılır. Ayrıntılı bilgi için  SAP Note 885571.

Çeviri planlayıcısını  translation planner (transaction SLWB) çağırmak için bu kullanılır.

Çeviri sonrasında, RSO_AFTER_TRANSLATION programını çalıştırmak zorundasınız.

Warehousing Workbench’in Taşıma Bağlantısı fonksiyonel alanından çevrimi yapılan nesneler taşınır.

Özellikler

Çalışma listesi nesne çevrimi için otomatik olarak aşağıdaki nesneleri içerir.

Bir nesnenin Çalışma Listesi

İçerilen nesne

Örnek

BI nesnesi

Sorgu

Bu nesnenin alt nesneleri

Sorgu için: BilgiNesneleri (karakteristik ve göstergeler) ve BilgiSağlayıcının ön tanımlı yapıları .

Bu nesneye bağlı diğer nesneler

Sorgu için: Sorgunun içine gömüldüğü bir sorgunun çalışma sayfaları.

Aktiviteler

Çevrim Amacıyla Data Warehousing Workbench te nesnelerin toplanması

       1.      Data Warehousing Workbench’i çağırın. (SAP Kolay Erişim ekranında  Modeling ® Data Warehousing Workbench: Modeling) Navigasyon penceresi ya da Git menüsünden , Çeviri fonksiyonel alanını seçiniz

       2.      Eğer bir kaynak system atamak / tayin etmek istiyorsanız,  Kaynak system tayinini seçiniz. f you want to assign a source system, select the  Source System Assignment function. The Choose Source System by Default? dialog kutusu açılır.

       3.       Gruplama ve Toplam kip’inde istenilen ayarları değiştirin..

       4.      Data Warehousing Workbench’in navigasyon alanında , Nesne tipleri girişi ni seçin. Ekranın merkez alanında system çevrimi yapılabilecek tüm nesnelerin listesini gösterir..

Gruplama çevirinin veri akışında nesnelerin seçiminden once ya da sonra kullanılabilir. Bu size yapılandırılmış bir kaynak system senaryosunu çevirme imkanı verir. Örneğin BilgiKaynakları ve BilgiKüpleirnden sorgu ve çalışma kitaplarına doğru.

       5.      Ekranın merkez alanında   Nesne seçimini seçiniz.  Sürükle-Bırak kullanarak sağ taraftaki Toplanan Nesneler listesine transfer ediniz.

Toplanan/Seçilen Nesneler alanında system seçilen nesneler ve bunlara bağlı olan nesneleri gösterir..

Aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

     Sistem sadece seçilen nesneleri çevrim listesine yazar.

     SAP isim alanındaki nesnelere otomatik olarak seçilmezler.

     Taşıma bağlantısı fonksiyonel alanında olduğu gibi context menu üzerinden bir dalın herşeyini seçebilir ya da seçimini kaldırabilirsiniz..

     Nesne metinleri sadece bir nesnenin aktif versiyonuna (A) ait se ya da bir Business Content geliştirme sisteminin sunum versiyonunda (D) ise çevrilebilirler. Çünkü sadece bu nesneler transfer edilir. Nesne metinlerini değiştirdiğinizde çevrim öncesinde bunları aktifleştirmek zorundasınız.

    Eğer metinleri nesne özelliklerinden kopyalanmıyorsa, BilgiNesneleri yanında Dolaşma özellikleri de (Navigation attributes) çevrilmelidir. Dolaşma özelliği 0COSTCENTER__0RESP_PERS için, 0RESP_PERS çevrilmez; karakteristik 0COSTCENTER ise bu dolaşma özelliğinin metinleri ile beraber çevrilir. Eğer çevrim için dolaşma özelliğinin metinlerine ulaşamıyorsanız RADNTLANG programını çalıştırınız Bilgi için, SAP Note 480671.

     Metadata nesneleri için üretilen DDIC nesnelerinin metinleri BI system arayüzünde gösterilmezler. Dolayısıyla çevrilmeleri gerekmez.

       6.      Çevir  seçiniz. Çeviri için parka listesi ekranı açılır..

Data Warehousing Workbench içinden bir Parça Listesi oluturmak

Bir çalışma listesi üretmek için çevrimi yapılacak nesneleri içeren bir parça listesi gereklidir.

       7.      Oluştur  seçinz. Select Request Type diyalog kutusu açılır.

       8.      Parça Listesi’ni seçiniz. Request dialog kutusu açılır.

Eğer bir parça listesi oluşturmıyorsanız, örneğin system değişikliğe kapalı ise bu durumda bir wokbench requesti kullanabilirsiniz.

       9.      Bir isim vererek (müşteri isim alanında olmalıdır [Y veya  Z ile başlamalı]) ve kısa tanımgirerek parça listesini oluşturun. Object Editing: Initial Screen dialog kutusu açılır.

   10.         Continue. Create Object Catalog Entry dialog kutusu açılır.

   11.      Bir paket girip kaydedin.

   12.       Continue. Çevrim için Parça Listesi dialog kutusu yeniden açılır. Çevrim için parça listesi başarıyla yaratıldı.

   13.       Continue. Çevrim Planlama Görünümü ekranı açılır.

Çeviri ortamında Bir Nesne Listesi Oluşturmak ve Çalışma Listesini Editlemek

 

Çeviri ortamında bir çalışma listesi üretmek için öncelikle çevrim planlayıcısında bir parça listesi oluşturmanız gerekir.

   14.      Çevrim Planlama Görünümü ekranında, Nesne listesi tab sayfasını seçiniz. Create kullanarak  yeni bir nesne listesi oluşturunuz:

                            a.      Tanım alanında  bir tanım girin.

                            b.      Transport Evaluation alanına, arama yardımı ile Single Transport seçiniz.

                            c.      Parameter alanına, Data Warehousing Workbench de oluturduğunuz yada seçtiğiniz parça listesini giriniz.

                            d.      Sonraki adımda Değerlemeyi başlat (Start Evaluation in Next Step)  göstergesini ayarlayın.

                            e.      Değerleme için işi zamanlamak için  Continue seçiniz.

   15.      SE63 transaction da bir çalışma listesi oluşturmak ve onu işlemek için, çeviri ortamının dokümantasyonuna göre ilerleyin.

ABAP Editorunde son işleme

Metinler sadece A ve D versiyonlarına sahip objelerde çevrilir. Değiştirilmiş versiyon olan (M) ler çevrilmez. Bu nedenle, hedef dilde bakım ekranlarını açtığınızda, system bu nesneler için öncelikle eski metinleri (varsa) gösterir.

Eğer yeni çevrilmiş ancak M versiyonlu nesneleride görmek istiyorsanız bunun için bir program mevcuttur..

   16.      ABAP Editorünü çağırın (transaction SE38).

   17.      RSO_AFTER_TRANSLATION programını aşağıdaki parametrelerle çağırınız:

Request/Task: Parça listesinin adı

Language Key: Kaynak dil

Language Key: Hedef dil

Sistem parça listesindeki nesneler için metinleri kopyalar.

Data Warehousing Workbench’te çevrilen nesnelerin taşınması

Eğer yeni çevrilen metinleri diğer sistemlerde kullanmak isterseniz onları workbench in taşıma bağlantısı fonksiyonel alanını kullanarak taşıyabilirsiniz.

   18.      Çevrimi yapılmış nesneleri toplayın

   19.      Çevrilmiş nesneleri taşımak için kontekst menüden  Aşağıdakilerin hepsini taşı (Transport All Below)  seçiniz.

Bu toplana tüm nesneleri açıkça bir request e yazar. Bu eğer bazı nesneler zaten taşındıysa ve default olarak seçili değilse gereklidir..

Taşıma sırasında sadece metinler değil nesnelerin bütünü taşınmaktadır. Nesne sayısına bağlı olarak import süresi artabilir.

Sonuç

Çevrilmiş metinler artık sisteminizde ve ilave BI sistemlerinde hazırdır.

 

 

 

 

07

04 2009