BI Nesnelerinin Çevirimi

BI Nesnelerinin Çevirimi 

Kullanım

Data Warehousing Workbench’in Çeviri fonksiyonel alanı içinde bir veya birden çok metadata nesnesini toplayabilir ve daha sonra bunların uzun ve kısa metinlerini çevirebilirsiniz..

Entegrasyon

Data Warehousing Workbench’in , Çeviri fonksiyonel alanında çevrimi yapılacak nesnelerin bir parka listesi oluşturulur.

            Standart yöntem bir parka listesi oluşturulmasıdır. Ancak global ayarları “değiştirilemez”  olarak ayarlanmış bir sistemde parka listesi oluşturulamayacağından bu gibi durumlarda bir workbench request kullanılır. Ayrıntılı bilgi için  SAP Note 885571.

Çeviri planlayıcısını  translation planner (transaction SLWB) çağırmak için bu kullanılır.

Çeviri sonrasında, RSO_AFTER_TRANSLATION programını çalıştırmak zorundasınız.

Warehousing Workbench’in Taşıma Bağlantısı fonksiyonel alanından çevrimi yapılan nesneler taşınır.

Özellikler

Çalışma listesi nesne çevrimi için otomatik olarak aşağıdaki nesneleri içerir.

Bir nesnenin Çalışma Listesi

İçerilen nesne

Örnek

BI nesnesi

Sorgu

Bu nesnenin alt nesneleri

Sorgu için: BilgiNesneleri (karakteristik ve göstergeler) ve BilgiSağlayıcının ön tanımlı yapıları .

Bu nesneye bağlı diğer nesneler

Sorgu için: Sorgunun içine gömüldüğü bir sorgunun çalışma sayfaları.

Aktiviteler

Çevrim Amacıyla Data Warehousing Workbench te nesnelerin toplanması

       1.      Data Warehousing Workbench’i çağırın. (SAP Kolay Erişim ekranında  Modeling ® Data Warehousing Workbench: Modeling) Navigasyon penceresi ya da Git menüsünden , Çeviri fonksiyonel alanını seçiniz

       2.      Eğer bir kaynak system atamak / tayin etmek istiyorsanız,  Kaynak system tayinini seçiniz. f you want to assign a source system, select the  Source System Assignment function. The Choose Source System by Default? dialog kutusu açılır.

       3.       Gruplama ve Toplam kip’inde istenilen ayarları değiştirin..

       4.      Data Warehousing Workbench’in navigasyon alanında , Nesne tipleri girişi ni seçin. Ekranın merkez alanında system çevrimi yapılabilecek tüm nesnelerin listesini gösterir..

Gruplama çevirinin veri akışında nesnelerin seçiminden once ya da sonra kullanılabilir. Bu size yapılandırılmış bir kaynak system senaryosunu çevirme imkanı verir. Örneğin BilgiKaynakları ve BilgiKüpleirnden sorgu ve çalışma kitaplarına doğru.

       5.      Ekranın merkez alanında   Nesne seçimini seçiniz.  Sürükle-Bırak kullanarak sağ taraftaki Toplanan Nesneler listesine transfer ediniz.

Toplanan/Seçilen Nesneler alanında system seçilen nesneler ve bunlara bağlı olan nesneleri gösterir..

Aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

     Sistem sadece seçilen nesneleri çevrim listesine yazar.

     SAP isim alanındaki nesnelere otomatik olarak seçilmezler.

     Taşıma bağlantısı fonksiyonel alanında olduğu gibi context menu üzerinden bir dalın herşeyini seçebilir ya da seçimini kaldırabilirsiniz..

     Nesne metinleri sadece bir nesnenin aktif versiyonuna (A) ait se ya da bir Business Content geliştirme sisteminin sunum versiyonunda (D) ise çevrilebilirler. Çünkü sadece bu nesneler transfer edilir. Nesne metinlerini değiştirdiğinizde çevrim öncesinde bunları aktifleştirmek zorundasınız.

    Eğer metinleri nesne özelliklerinden kopyalanmıyorsa, BilgiNesneleri yanında Dolaşma özellikleri de (Navigation attributes) çevrilmelidir. Dolaşma özelliği 0COSTCENTER__0RESP_PERS için, 0RESP_PERS çevrilmez; karakteristik 0COSTCENTER ise bu dolaşma özelliğinin metinleri ile beraber çevrilir. Eğer çevrim için dolaşma özelliğinin metinlerine ulaşamıyorsanız RADNTLANG programını çalıştırınız Bilgi için, SAP Note 480671.

     Metadata nesneleri için üretilen DDIC nesnelerinin metinleri BI system arayüzünde gösterilmezler. Dolayısıyla çevrilmeleri gerekmez.

       6.      Çevir  seçiniz. Çeviri için parka listesi ekranı açılır..

Data Warehousing Workbench içinden bir Parça Listesi oluturmak

Bir çalışma listesi üretmek için çevrimi yapılacak nesneleri içeren bir parça listesi gereklidir.

       7.      Oluştur  seçinz. Select Request Type diyalog kutusu açılır.

       8.      Parça Listesi’ni seçiniz. Request dialog kutusu açılır.

Eğer bir parça listesi oluşturmıyorsanız, örneğin system değişikliğe kapalı ise bu durumda bir wokbench requesti kullanabilirsiniz.

       9.      Bir isim vererek (müşteri isim alanında olmalıdır [Y veya  Z ile başlamalı]) ve kısa tanımgirerek parça listesini oluşturun. Object Editing: Initial Screen dialog kutusu açılır.

   10.         Continue. Create Object Catalog Entry dialog kutusu açılır.

   11.      Bir paket girip kaydedin.

   12.       Continue. Çevrim için Parça Listesi dialog kutusu yeniden açılır. Çevrim için parça listesi başarıyla yaratıldı.

   13.       Continue. Çevrim Planlama Görünümü ekranı açılır.

Çeviri ortamında Bir Nesne Listesi Oluşturmak ve Çalışma Listesini Editlemek

 

Çeviri ortamında bir çalışma listesi üretmek için öncelikle çevrim planlayıcısında bir parça listesi oluşturmanız gerekir.

   14.      Çevrim Planlama Görünümü ekranında, Nesne listesi tab sayfasını seçiniz. Create kullanarak  yeni bir nesne listesi oluşturunuz:

                            a.      Tanım alanında  bir tanım girin.

                            b.      Transport Evaluation alanına, arama yardımı ile Single Transport seçiniz.

                            c.      Parameter alanına, Data Warehousing Workbench de oluturduğunuz yada seçtiğiniz parça listesini giriniz.

                            d.      Sonraki adımda Değerlemeyi başlat (Start Evaluation in Next Step)  göstergesini ayarlayın.

                            e.      Değerleme için işi zamanlamak için  Continue seçiniz.

   15.      SE63 transaction da bir çalışma listesi oluşturmak ve onu işlemek için, çeviri ortamının dokümantasyonuna göre ilerleyin.

ABAP Editorunde son işleme

Metinler sadece A ve D versiyonlarına sahip objelerde çevrilir. Değiştirilmiş versiyon olan (M) ler çevrilmez. Bu nedenle, hedef dilde bakım ekranlarını açtığınızda, system bu nesneler için öncelikle eski metinleri (varsa) gösterir.

Eğer yeni çevrilmiş ancak M versiyonlu nesneleride görmek istiyorsanız bunun için bir program mevcuttur..

   16.      ABAP Editorünü çağırın (transaction SE38).

   17.      RSO_AFTER_TRANSLATION programını aşağıdaki parametrelerle çağırınız:

Request/Task: Parça listesinin adı

Language Key: Kaynak dil

Language Key: Hedef dil

Sistem parça listesindeki nesneler için metinleri kopyalar.

Data Warehousing Workbench’te çevrilen nesnelerin taşınması

Eğer yeni çevrilen metinleri diğer sistemlerde kullanmak isterseniz onları workbench in taşıma bağlantısı fonksiyonel alanını kullanarak taşıyabilirsiniz.

   18.      Çevrimi yapılmış nesneleri toplayın

   19.      Çevrilmiş nesneleri taşımak için kontekst menüden  Aşağıdakilerin hepsini taşı (Transport All Below)  seçiniz.

Bu toplana tüm nesneleri açıkça bir request e yazar. Bu eğer bazı nesneler zaten taşındıysa ve default olarak seçili değilse gereklidir..

Taşıma sırasında sadece metinler değil nesnelerin bütünü taşınmaktadır. Nesne sayısına bağlı olarak import süresi artabilir.

Sonuç

Çevrilmiş metinler artık sisteminizde ve ilave BI sistemlerinde hazırdır.

 

 

 

 

About The Author

admin

Other posts by

Author his web sitehttp://

07

04 2009

Comments are closed.